KỸ THUẬT CÂU CÁ TRA

3 CÁCH CÂU CÁ TRA HIỆU QUẢ

Trang chủ » Kinh nghiệm » 3 CÁCH CÂU CÁ TRA HIỆU QUẢ

3 CÁCH CÂU CÁ TRA HIỆU QUẢ

1. XÃ MỒI LIÊN TỤC:
Cách xã mồi liên tục thực hiện bằng cách cần thủ chọn đều đặn khoảng thời gian thích hợp để lập lại động tác quăng mồi cho đến khi cá ăn.
Yêu cầu : Chọn duy nhất một vị trí để quăng mồi và khoảng thời gian thay mồi không quá 15 phút. Mồi phải mềm dẽo nhất có thể không được quá cứng.
Ưu điểm : Xã được lượng mồi lớn làm ổ dễ dẫn dụ cá tập trung nhanh hơn, tỉ lệ cá ăn mồi trên tay cực cao.
Nhược điểm : Kém hiệu quả đối với hồ cá nhát, hồ cá no mồi.
2. NGÂM MỒI:
Ngâm mồi là hạn chế việc thay mồi liên tục khiến tạo tiếng động cho ổ câu bạn lựa chọn nhằm đánh lừa cá nhát mồi.
Yêu cầu : làm mồi câu hơi cứng không quá nhão hoặc mềm, phải chắc chắn rằng mồi không tan trong nước nhanh hơn thời gian ngâm mồi dự định. Thời gian ngâm mồi ít nhất là 30 phút trở lên. Tránh câu kế những người xã mồi liên tục gây ảnh hưởng!
Lựa chọn ổ: Lựa ổ phải có cá gần đó và chắc chắn ổ sạch sẽ ở đáy !
Ưu điểm : Tỉ lệ bắt được cá to cao hơn, bắt cá nhát mồi, hay no mồi.
Nhược điểm : Cá chậm phát hiện do không có xã mồi dẫn dụ. Phải lựa chọn ổ thật kỹ.
3. Kết hợp giữa 2 điều trên:
Kết hợp là sự lựa chọn hoàn hảo để xóa mọi nhược điểm và tăng tối đa ưu điểm
Yêu cầu : Xã mồi trước 3-5 cục thời gian thay mồi 15 phút, sau đó câu ngâm trên 30 phút ! Mồi ở giai đoạn xã phải thật mềm dẽo, còn mồi ngâm phải chắc chắn lâu rã trước thời gian thay.
Copyright © 2017 MỒI CÂU CÁ ÔNG NĂM . All rights reserved. Design by Nina.com